Timing is alles, ook bij een overschrijving

donderdag 23 april 2015 - 09:40
overschrvijving
Je schrijft best over vóór de vervaldag van je factuur, dat weten we allemaal. Maar hoe làng op voorhand eigenlijk?

Wie slim is houdt z’n geld zo lang mogelijk op z’n rekening. Dus betaal je facturen het best zo dicht mogelijk tegen de vervaldag. Maar… als je geld pas nà die dag op de rekening van de andere partij komt, riskeer je extra kosten.

Wil je zeker zijn? Maak je overschrijving minstens 1 dag op voorhand en niet te laat op de dag. En hou ook rekening met ‘bank holidays’, want ook de computer van de bank heeft vrijaf op feestdagen...

Hoe snel is de bank?

De wet heeft vastgelegd welke termijnen banken hebben om betalingen uit te voeren. Een elektronische overschrijving moet verwerkt zijn:

  • de dag zelf, als de rekening van opdrachtgever en van begunstigde bij dezelfde bank zijn. Dat kan heel snel gaan, soms binnen de vijf seconden.
  • de dag erop (‘day plus 1’) als de partijen bij twee verschillende banken zijn aangesloten.

Voor papieren overschrijvingen komt er telkens één dag bij, omdat het langer duurt om die te verwerken.

Niet te laat op de dag

Hou rekening met het ‘einde van de werkdag’. Elke bank zal vanaf een bepaald tijdstip overschrijvingen niet meer verwerken, en ze doorschuiven naar de volgende dag. Dat ‘einde van de werkdag’ kan bijvoorbeeld op 22 of 23 uur liggen, maar is bij elke bank verschillend. Je kan het precieze tijdstip navragen bij je bank.

Bankwerkdagen!

Let op: de dagen waarvan sprake zijn ‘bankwerkdagen’, dus dagen waarop de bank open is. Je kan tijdens het weekend of op feestdagen weliswaar een elektronische overschrijving maken, maar ze zal pas verwerkt worden op de eerstvolgende bankwerkdag.

Geef je bijvoorbeeld op vrijdagavond om 22 uur een overschrijving in, dan wordt ze waarschijnlijk pas op maandag verwerkt. Het proces is namelijk niet volledig geautomatiseerd; er zitten nog altijd operationele handelingen achter die door mensen gebeuren.

Hou ook rekening met de ‘bank holidays’, feestdagen waarop banken gesloten zijn. denk bijvoorbeeld aan goede vrijdag en Paasmaandag, Hemelvaart, het Pinksterweekend… Je vindt alle dagen op de website van Febelfin.

Gaat het fout?

Als een overschrijving vertraging oploopt door een fout bij de bank, laat dat dan zeker weten aan jouw bankier. Als de fout effectief bij de bank ligt, is hij verantwoordelijk en aansprakelijk. Dus kan je hem ook aanspreken om de eventuele kosten te recupereren.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!