Wat is het verschil tussen 4G en 5G?

woensdag 12 februari 2020 - 08:15
Mobiel surfen via 5G, het is nog verre toekomstmuziek in België. Toch ligt de eerste 5G-compatibele smartphone intussen in de rekken. Wetenschapsjournalist Koen Wauters vertelt je wat je moet je weten over de technologie.

Straling

Het type straling van de 4G die we nu kennen en 5G is hetzelfde. Het gaat telkens om elektromagnetische straling.

Dezelfde straling trouwens die je toelaat om naar de radio te luisteren via FM. Of die ervoor zorgt dat gerechten opwarmen in de microgolfoven.

Of denk maar aan wifi,  infraroodlicht, doodgewoon zonlicht… het gaat telkens om dezelfde golven.

4G vs. 5G

Er is toch een verschil tussen al die elektromagnetische golven: de frequentie is anders.

Zonlicht is bijvoorbeeld een korte golf, radiogolven zijn langer.

De golf van 5G is korter dan die van 4G. Dat heeft als voordeel dat je er meer data mee kunt versturen.

Er is wel een nadeel aan verbonden: zo'n kortere golf draagt minder ver. Dus moet je er meer zendmasten voor neerpoten.

Dat zien heel wat mensen niet zitten, want meer masten betekent meer stralingsbronnen en een grotere kans op eventuele gezondheidsproblemen.

Gezondheidsrisico's?

5G is zo recent dat er nog geen onderzoek op mensen is gebeurd naar de mogelijke schadelijke gevolgen ervan.

De straling van gsm’s is intussen wel al onderzocht. Er zijn al heel veel studies gedaan naar het effect van 3G en 4G, vooral dan op hersentumoren en andere kankers.

De onderzoekers gingen na of het aantal kankers toegenomen was als gevolg van dat gsm-gebruik. Hun conclusie is dat dat niet het geval is, of toch dat daar geen bewijs voor is.

Op de website Vlaams Departement Omgeving kun je die studies raadplegen.

Klasse

Het internationaal agentschap van kankeronderzoek heeft een klassering opgesteld voor alle mogelijke stoffen en producten.

Daarbij is 1 is zeker kankerverwekkend. 2A is waarschijnlijk kankerverwekkend, 2B misschien kankerverwekkend en 3 niet kankerverwekkend.

Enkele voorbeelden uit de voeding: alcohol zit in klasse 1, het eten van rood vlees in 2A, opgelegde groenten in 2B en koffie in klasse 3.

Ook elektromagnetische straling is erin opgenomen. Zonlicht zit in klasse 1, gsm-straling in klasse 2B.

Toch ongerust?

Uiteraard is er niks mis met het voorzichtigheidsprincipe. Dat zegt dat je beter voorzichtig omspringt met bepaalde zaken tot onomstotelijk vaststaat dat ze niet schadelijk zijn.

Daarom kunnen deze tips helpen bij elektromagnetische straling, dus ook bij 4G en 5G.

  • Afstand is belangrijk. Er gaat evenveel straling van je telefoon naar de mast, als van de mast naar je telefoon. Wil je de straling bij je hoofd beperken? Bel dan met je oortjes in, niet met je telefoon tegen je oor.
  • Kies een smartphone met een lage SAR-waarde. Die 'Specifieke Absorptie-Ratio' staat voor de hoeveelheid elektromagnetische energie die het lichaam opneemt tijdens het gebruik van het toestel. In Europa mag geen enkel toestel een SAR-waarde van meer dan 2 Watt/kg hebben.
  • De laatste tip is de eenvoudigste: bel niet mobiel als het niet nodig is.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!