NMBS verlengt dan toch (een beetje) Rail Passes en Go Passes die tijdens lockdown vervallen. En wat met andere vervoersbewijzen?

dinsdag 26 mei 2020 - 08:10
Het openbaar vervoer blijft rijden in deze coronatijden. Maar veel reiziger kunnen geen gebruik meer maken van hun abonnement of rittenkaart omdat ze in hun kot moeten blijven. Een pijnlijke zaak. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat de openbaarvervoersmaatschappijen dat verlies compenseren.

NMBS

“We willen realistisch en praktisch toepasbaar reageren", reageert Bart Crols van de NMBS. "Tickets en abonnementen kunnen terugbetaald worden volgens de gangbare verkoopsvoorwaarden. Daarvoor kunnen reizigers een aanvraag indienen via de website. Dat geldt ook voor de andere openbare vervoersmaatschappijen waar we in deze situatie nauw mee samenwerken.”

Je kan dus, volgens de regels die er altijd al waren, je abonnement stopzetten of een terugbetaling vragen van je abonnement. Dat doe je via de website of na contact met de klantendienst. Houd er wel rekening mee dat niet het volledige abonnement terugbetaald zal worden als jij beslist om het stop te zetten.

Voor de specifieke vragen over abonnementen die niet gebruikt worden tijdens deze coronacrisis is er nog geen antwoord.

Voor de Rail Passes, of de Standard Multi zoals die tegenwoordig heet, is er nu wel duidelijkheid. De kaarten die in de loop van de lockdownperiode vervallen zijn, worden verlengd tot 30 juni. De verlenging geldt ook voor de Youth Multi, dat is de vroegere Go Pass. Je hebt voorlopig maar weinig tijd om al die ritten op te gebruiken voordat de kaart definitief vervalt. Als je rittenkaart niet vervalt tijdens de lockdownperiode, heb je geen recht op een verlenging. 

De Lijn verlengt M-vervoerbewijzen

Bij De Lijn is het wel duidelijk hoe het zit met abonnementen. Al zal je de boodschap misschien niet zo graag horen.

Karen van der Sype van De Lijn: “Deze situatie is voor ons ook overmacht. Desondanks blijven wij onze dienstverlening verzorgen, ook al is die enigszins aangepast. Wij bekijken de aanvragen geval per geval. Maar in principe blijven wij onze standaardprocedure voor terugbetaling van abonnementen hanteren. Voor abonnementen nemen we geen bijkomende coronamaatregelen.”

Geen compensatie dus bij De Lijn. Als je een abonnement hebt voor 3 maanden of een jaar, dan kan je dat stopzetten en deels ook laten terugbetalen, volgens de algemene voorwaarden. Voor een abonnement van 1 maand kan dat in principe niet. Als je een Lijnkaart hebt, een 10-ritten kaart is dat, dan is er ook geen terugbetaling. Maar de kaarten zijn ook nog lang geldig. 

De geldigheid van de digitale M-vervoerbewijzen wordt wel verlengd.  De uiterste geldigheidsdatum van een M-biljet , M-card10 of M-dagpas die normaal tussen 14 maart en 31 mei zou vervallen, wordt automatisch verlengd tot 31 augustus.

Heb je nog de klassieke magneetkaart, dan kan je die nog tot eind juni 2020 gebruiken. Vanaf 1 juli 2020 zullen de ontwaardingstoestellen niet meer bruikbaar zijn. Lukt het echt niet om je magneetkaarten tegen 30 juni 2020 op te gebruiken? Geen nood. De overgebleven magneetkaarten zullen altijd nog omgeruild kunnen worden. Dat omruilen start in de loop van juni. De exacte datum en meer informatie volgen eerdaags. Heb je al een moderne elektronische 10-rittenkaart? Dan moet je kijken naar de geldigheidsdatum op de kaart. Maar ook hier hoef je je weinig zorgen te maken. De kaarten blijven meerdere jaren geldig. 

MIVB

De Brussels vervoersmaatschappij MIVB heeft nog geen beslissing genomen. Zij wachten tot het meer duidelijk is hoe lang de strenge maatregelen gelden. Een compensatie heeft natuurlijk een grote financiële impact.

Parkings

Dan zijn er ook nog heel wat mensen die zich met de auto verplaatsen naar het station, werk of school. Sommigen betalen daar een abonnement om te mogen parkeren. De federatie van de Belgische parkeerbedrijven doet geen terugbetaling. Dat vertelt woordvoerder Peter Lamens. “Publieke parkings zijn en blijven open. Elke parkinguitbater heeft de mogelijkheid om voor individuele gevallen een regeling te treffen. Er is de tendens om abonnementen gewoon door te laten lopen omdat je nog steeds de mogelijkheid hebt om gebruik te maken van de parking.”

Wat zegt de wet?

De wet is heel duidelijk: je moet waar krijgen voor je geld. Maar we hebben het al vaker gemerkt: in deze coronatijden is dat niet vanzelfsprekend. Ook politici komen met maatregelen die niet altijd letterlijk in de wet staan. Denk maar aan de hele voucherregeling voor pakketreizen.

Op het kabinet van consumentenminister Muylle wordt er gewerkt aan een regeling rond abonnementen, maar ook bijvoorbeeld waardebonnen die je niet meer kan gebruiken. Niet simpel, want elk abonnement of waardebon heeft andere voorwaarden. Ze bekijken per sector of er compensatie mogelijk is. De minister zegt wel dat veel sectoren zelf al initiatieven nemen en indien mogelijk compensaties voorzien.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!