Zes maanden uitstel hypotheeklening geldt niet voor iedereen: mensen raken in problemen

dinsdag 28 april 2020 - 10:52
facturen komen binnen
Getty images
Door de coronacrisis hebben veel mensen het moeilijk om hun hypotheeklening af te betalen. Gelukkig kunnen we zes maanden uitstel van afbetaling krijgen bij de bank. Maar dat geldt jammer genoeg niet voor iedereen want veel mensen voldoen niet aan de vier strenge voorwaarden.

Wat zijn de vier strenge criteria in het charter waar je moet aan voldoen om uitstel te krijgen? 

  • Het inkomen is gedaald of valt volledig weg door de coronacrisis.
  • Er was geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor uitstel gevraagd wordt. 
  • Het hypothecair krediet is aangegaan op de enige woning en de hoofdverblijfplaats in België.
  • Het totaal roerend vermogen (spaargeld) op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank is kleiner dan 25.000 EUR. 

Ook mensen die niet voldoen aan de criteria kunnen het moeilijk hebben om hun woonlening af te betalen  

Ongeveer de helft van de mensen die een woonkrediet hebben, komt wel in aanmerking voor die zes maanden corona-uitstel. Ondertussen hebben de banken ook al 66.000 dossiers goedgekeurd.

Maar er zijn dus ook veel mensen die geen uitstel kunnen krijgen omdat ze niet voldoen aan de vier strenge criteria. En onder hen zijn er heel wat die het nu moeilijk hebben om hun woonlening af te betalen.   

We hebben wel een extra buffer voorzien. Maar gezien de omstandigheden vliegt die er nu razendsnel door. En de bankbediende mag ons dus geen uitstel geven.

Jo, luisteraar

Jo en zijn vrouw bijvoorbeeld werken nog allebei. Ze betalen op dit moment twee leningen af: voor het oude huisje waar ze nog in wonen en voor het huis dat ze aan het verbouwen zijn. Door de coronacrisis loopt alles in het honderd.

De verbouwing loopt vertraging op waardoor het koppel niet kan verhuizen en het huis waarin ze wonen, geraakt niet verkocht door de crisis. Dat geld hebben ze nochtans nodig om het andere huis te financieren. Om dat verlies op te vangen, moeten ze hun financiële buffer aanspreken. Maar dat geld geraakt nu ook snel op.

Omdat er geen sprake is van een inkomensverlies en omdat het koppel op dit moment eigenaar is van twee woningen, maken ze geen aanspraak op een uitstel van betaling voor de hypothecaire lening.
 

Ook Bart ondervindt hoe streng de banken zijn. Hij is technisch werkloos door de coronacrisis. Hij heeft dus een verlies van inkomen. Maar hij had voor de crisis begon al een betalingsachterstand op zijn woonlening. Hij krijgt daardoor geen zes maanden uitstel en de bank laat weten dat zijn huis verkocht zal worden als hij niet op tijd betaalt.  

Als je niet aan de voorwaarden voldoet van het charter, moet je gaan spreken met je bank. Probeer samen naar een oplossing te zoeken voor jouw specifieke situatie.  

Isabelle Marchand, Febelfin

Vraag advies aan je bank, ook al voldoe je niet aan de voorwaarden  

"De bank kan ook andere mogelijkheden onderzoeken om je te helpen”, vertelt Isabelle Marchand van Febelfin. “De banken stellen alles in het werk om de mensen zoveel als mogelijk te helpen, ook wanneer men niet aan de voorwaarden van het charter voldoet. Het is belangrijk om snel contact op te nemen met je bank als je verwacht betalingsproblemen te ondervinden, en dan kan samen naar oplossingen gezocht worden.”

Soms kan je bank je drie maanden uitstel geven. Het kan ook zijn dat je in aanmerking komt om een overbruggingskrediet te krijgen. Aan deze mogelijkheden zijn soms wel dossierkosten verbonden. Dat is niet het geval als je recht hebt op de zes maanden corona uitstel.     

Vaak wel hoger maandbedrag na 1 november bij corona uitstel 

Er zijn twee categorieën van corona uitstel:  

  • Heb je na aftrek van de lasten een maandelijks gezinsinkomen van minimum 1700 euro,dan worden de uitgestelde inkomsten verrekend. Dat betekent dat je na de periode van het uitstel, de lening afbetaald binnen de vooropgesteld termijn. En dus betaal je per maand meer tot het einde van de looptijd.  
     
  • Heb je na aftrek van de lasten een maandelijks gezinsinkomen van minder dan 1700 euro, dan neemt de bank die kost op zich

Tot wanneer kan ik nog betalingsuitstel aanvragen? 

Ook nog na 30 april is het mogelijk om betalingsuitstel aan te vragen. Weet wel dat je dan minder dan zes maanden uitstel zal krijgen. Want het uitstel geldt maar tot eind oktober. 

Lees hier nog eens de exacte voorwaarden in het charter van de banken.

 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!