"Het is nooit aangetoond dat antidepressiva tot meer zelfdodingen leiden"

woensdag 26 juni 2019 - 11:00
In de nasleep van de herdenking van het overlijden van Yasmine gingen er stemmen op dat haar dood te maken zou hebben gehad met de antidepressiva die ze nam. Professor Koen Demyttenaere van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven nuanceerde die stelling bij De Madammen.

Er wordt beweerd dat antidepressiva kunnen leiden tot zelfmoord, maar die uitspraak is niet correct. "In het algemeen gaan antidepressiva suïcidale gedachten verminderen en wegnemen. Maar, men weet dat bij jongeren tot 25 jaar in de eerste paar weken dat ze antidepressiva nemen er een lichte toename kan zijn van suïcidale gedachten of gedrag. Het is wel nooit aangetoond dat er ook effectief meer zelfdodingen zijn. Hoe ouder de patiënten zijn, hoe groter het effect net is van antidepressiva om suïcidale gedachten te onderdrukken." Hoe dan ook is een goede begeleiding op eender welke leeftijd noodzakelijk opdat de antidepressiva goed hun werk doen.

In het algemeen gaan antidepressiva suïcidale gedachten verminderen en wegnemen.

Er zijn wel gekende bijwerkingen van antidepressiva. "Afhankelijk van welk type antidepressiva je neemt, zijn er seksuele bijwerkingen of hebben sommige mensen het gevoel dat hun emoties worden afgevlakt. Maar dat is echt typisch aan een bepaalde stof in een specifieke klasse van antidepressiva."

"Je moet ook onthouden dat tot een bepaalde graad van depressie psychotherapie even doeltreffend kan zijn als antidepressiva. In het beste geval is de combinatie van de twee samen veel beter dan elk apart. Het is ook aangetoond dat de effecten van psychotherapie langduriger zijn dan wanneer je alleen antidepressiva neemt."

Er is onderzoek verricht naar hoe mensen hun depressie zélf willen behandelen. "Uit enquêtes is gebleken dat mensen psychotherapie verkiezen boven het nemen van antidepressiva. Maar in realiteit haken mensen even snel af in psychotherapie als bij antidepressiva. Diep in jezelf gaan graven, misschien op je eigen donkere kantjes uitkomen, is natuurlijk  niet altijd even prettig."

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het gratis nummer van de Zelfmoordlijn, 1813 of op www.zelfmoordlijn1813.be.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!