Goed gezien: de winnaars!

maandag 2 december 2013 - 13:00
Goed gezien
In oktober gingen we samen met de Koning Boudewijnstichting en Het Nieuwsblad op zoek naar spontane initiatieven die buurtsolidariteit versterken. Drie initiatieven sprongen er per provincie uit. De v

In oktober gingen we samen met de Koning Boudewijnstichting en Het Nieuwsblad op zoek naar spontane initiatieven die buurtsolidariteit versterken. Drie initiatieven sprongen er per provincie uit. De voorbije dagen kon er gestemd worden en nu zijn de winnaars bekend!

Deze week komen ze allemaal aan bod in de uitzendingen van Middagpost.

Dit zijn de winnende projecten, met een motivatie van de jury.

Antwerpen - de geefkast in Antwerpen (donderdag 5 december in Middagpost)

De geefkast is een publieke open kast waar de buurtbewoners kleine spullen zoals speelgoed of kledij kwijt kunnen of meenemen, zoals het hen het best uitkomt.

Het is een initiatief genomen door iemand uit de buurt, origineel, en iedereen is er welkom. Iedereen wordt ook in zijn waarde gelaten, zonder oordeel. Er is geen toezicht, enkel sociale controle: enkele buren houden de box netjes. Dat maakt het heel laagdrempelig. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen uit de buurt. Mensen maken er een praatje en leren elkaar beter kennen. Het betekent een opwaardering voor de buurt.

Limburg - Buurthuis Eksel (vrijdag 6 december in Middagpost)


Waar een buurt samen aan de slag gaat om een leegstaand gebouw een inhoudelijke invulling te geven, is er winst op vele niveaus: een verkommerd gebouw wordt gerestaureerd, een buurt leert elkaar kennen tijdens het restauratieproces, en er wordt inhoud gegeven aan het gebouw door de initiatieven die er plaats vinden.

Belangrijk hierbij is de ondersteuning van de eigenaren van deze gebouwen. En dat maakt dit project op de grens Lommel, Hechtel-Eksel en Balen haalbaar. Er is reeds steun van de gemeente, er is al meubilair, het verdere restauratieproces is niet megalomaan.

Oost-Vlaanderen - Begeleid Lopen in Laarne (dinsdag 3 december in Middagpost)

Het leuke aan het project is dat mensen van alle leeftijden worden bereikt en samen aan die activiteit deelnemen, wat contacten en sociale cohesie – ook intergenerationeel – bevordert via een behoorlijk laagdrempelig initiatief.

Een man die dit op poten zet en mensen ertoe aanzet om te sporten is zeer nobel. Vooral omdat je hier het effect krijgt om mensen in groep aan het sporten te krijgen die dit anders nooit doen. In groep – jong en oud sportief of niet – je krijgt hier een sociale versterking op maat en op sportief vlak. Niet zozeer het vergelijkbare sportieve niveau, maar wel de (buurt)betrokkenheid brengt deze mensen samen.

Vlaams-Brabant - Kinderopvang in Asse (woensdag 4 december in Middagpost)

Het project start met een beperkt engagement, maar kan groot effect hebben op de buurt. Het brengt verschillende leefwerelden, generaties, sociale klassen bij elkaar. Door oudere kinderen in het project te betrekken, zorg je voor engagement bij de jongere generaties.

Kinderen worden gestimuleerd om samen te spelen. Bovendien zorgt het sociale netwerk dat opgebouwd wordt ervoor dat er een mooi effect is die de de vakantieperiode overstijgt.

Het project kan overal uitgerold worden, het kan op maat gemaakt worden volgens de sociale mix in een wijk, afhankelijk van de mogelijkheden van iedere deelnemer. Kan in landelijke en meer stedelijke gebieden.

West-Vlaanderen - Het Eiland (maandag 2 december in Middagpost)

Gaat niet over het plein specifiek, maar over de participatie kunstenaar/studiebureau/gemeente. Het is vernieuwend en een uitstekend middel om verzuring tegen te gaan. De straat wordt een creatieve plek, de kunstenaar doet dienst als inspirator/katalysator.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!