Ga naar hoofdinhoud

Luister Live

Programma's

Select

Podcasts

Doe mee

  • Antwerpen

mis niets!

Aha!

Radio 2 stelt voor

consument

Erop uit

De Radiorechter: Uitspraak in de zaak Eddy - Dendermonde

do 7 jun. - 6:35

Deze week boog de Radiorechter zich over de oprit van Eddy.

Eddy en zijn stad Dendermonde liggen in conflict over een stukje grond, amper enkele vierkante meters, net voor de oprit van Eddy. 't Is eigendom van de stad, maar Eddy gebruikt het om met zijn tractoren en paardenkarren op te draaien. Zo kan hij gemakkelijk vooruit de straat op rijden. Iets wat de stad niet meer wil.

Beide partijen kwamen er samen niet uit en riepen daarom de hulp in van De Radiorechter. Jan Nolf deed vandaag uitspraak. Voor die uitspraak hield hij rekening met verschillende aspecten en argumenten.

Uitgangspunt

De hobbyboerderij van Eddy is in de stedelijke omgeving iets wat de overheid moet respecteren. Net zoals die overheid aangepaste regels toepast voor andere uitbatingen, bedrijven of instellingen. Het voldongen feit van het nieuwe grasperkje is dus geen uitgangspunt voor een open debat op dit moment. Bij een neutrale denkoefening moeten we vertrekken vanuit de toestand die voorheen, jarenlang bestond met akkoord van iedereen.

Het alternatief

De Radiorechter is er na beraad niet helemaal van overtuigd dat het verharden van de voortuin van Eddy het manoeuvre mogelijk zou kunnen maken. De dan beschikbaar gemaakte private strook blijft zeer smal en is minder centraal gelegen om te draaien.

Daarenboven komt dat tegenvoorstel neer op een soort “onteigening”. De stad wentelt de oplossing die jarenlang bestond nu af op Eddy door een verminking van zijn mooi aangelegde voortuin (gras, struiken en laagstammige boompjes).

Op het vlak van groenbeheer en bodemverharding resulteert dat alles eerder in achteruitgang dan vooruitgang. Dat staat haaks op het ‘redelijkheidsbeginsel’ van goed bestuur.

De prioriteit van verkeersveiligheid

Beide partijen zijn terecht overtuigd dat - zeker rekening houdend met een school in de nabijheid - verkeersveiligheid hier de eerste prioriteit verdient. Dat betekent dat Eddy zijn tractor met zware aanhangwagen of machines vooruit en niet achteruit op het kruispunt moet kunnen engageren.

Indien Eddy verplicht zou worden achteruit te manoeuvreren en er in die risicosituatie een ongeval zou gebeuren, is het niet uitgesloten dat de aansprakelijkheid van de stad aangekaart zou worden. Alleen al de verdedigingskosten voor de stad kunnen dan in een lange procedure hoog oplopen.

Voor die proceskosten is de stad weliswaar verzekerd. Wat echter onschatbaar is, is het imago van een zorgzame stad, dat bijdraagt tot vertrouwen van al haar burgers in die overheid.

De Radiorechter houdt er eveneens rekening mee dat ook de politierechter van Dendermonde, in het kader van een beroep van Eddy tegen een eventuele GAS-boete, gevoelig zou zijn voor het argument van ‘overmacht’. Namelijk dat Eddy in de praktische realiteit over geen verkeersveilig alternatief beschikt dan de nieuwe graszone te beschadigen.

Bijgevolg is een aangepaste terugkeer tot de oorspronkelijke toestand noodzakelijk.

De uitspraak

Op basis van deze overwegingen is dit de uitspraak van de Radiorechter in de zaak Eddy vs. De stad dendermonde:

  1. De stad Dendermonde herstelt de voordien bestaande verharding van de gelijkgrondse berm (tussen de perceelgrens van Eddy en het voetpad) in haar oorspronkelijke staat op de oppervlakte als volgt omlijnd: rechts vanaf de met steen verharde oprit van Eddy tot anderhalve meter achter de positie van Eddy en Leen, zoals zichtbaar op de foto onderaan dit artikel.
  2. Over die opnieuw verharde oppervlakte van de gelijkgrondse berm wordt aan Eddy een strikt persoonlijk en niet-verdraagbaar recht van overgang toegekend, beperkt tot het manoeuvreren met zijn voertuigen en aanhangwagens.
  3. Die zone wordt zijwaarts tegenover het voetpad ernaast afgebakend met paaltjes en vooraan voorzien van een verkeersbord voor verbod tot stilstaan en parkeren (bord E3).
  4. De kostprijs van herstel van die zone in haar vorige staat van verharding wordt gedragen door de stad Dendermonde.
  5. Het onderhoud en de eventuele latere vernieuwing van die verharde zone van wordt volledig uitgevoerd door Eddy, onder toezicht van de stad.
  6. De kostprijs voor het plaatsen van paaltjes en het verkeersbord wordt gedragen door de stad en Dendermonde en Eddy, elk voor de helft.
  7. Deze regeling doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de stad om alle maatregelen te nemen in verband met de openbare bestemming van deze zone, ook als die zou leiden tot een onderbreking of beëindiging van dit recht van overgang.

Bekijk hier het vonnis in het kort

Meer zoals dit ..

Blijf op de hoogte

& wees als eerste bij voor tickets, meet and greets of gewoon de nieuwe podcasts.

Volg ons op

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jobs

Privacy

Gebruiksvoorwaarden

Heb je een vraag?

Contact

Wedstrijdreglement

Logo UitInVlaanderenLogo Cim Internet