10 000 inwoners uit Euregio doen mee aan bevraging over verslaving

dinsdag 8 oktober 2019 - 20:24
Hilde Lieten
Foto: Radio 2
CAD Limburg, het Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen, gaat samen met 9 partners uit Nederland en Duitsland een onderzoek doen naar verslaving. Het gaat dan om alcohol, medicatie, cannabis en gaming.  

Het onderzoek naar verslaving gebeurt in de Euregio Maas Rijn, dat wil zeggen in Limburg, in het zuiden van Nederlands-Limburg en in het gebied rond Aken en Luik. Om de juiste doelgroepen te kunnen aanspreken, wordt er onderzoek gedaan bij jongeren tussen 12 en 26 jaar en bij 55-plussers.

Acties ontwikkelen

Het is de bedoeling om tot december zo'n 10 000 mensen vragen te stellen. Dat gebeurt bij jongeren via sociale media, 55-plussers worden via verenigingen gecontacteerd. Op basis van de resultaten worden acties ontwikkeld om de verschillende verslavingen aan te pakken

Geen normaal gedrag

"Het is moeilijk mensen aan te spreken omwille van hun eigen gedrag", zegt Carlo Baeten van het CAD. "Maar als we binnenkort kunnen zeggen dat wat zij aangeven als "normaal", dat dat niet klopt, dan heeft dat meer impact. We hebben het aan hun leeftijdsgenoten gevraagd, kunnen we dan zeggen, en daaruit bleek dat het niet klopte. Dat geeft mensen met een verslaving een extra duwtje in de rug om hun eigen gedrag eens goed te gaan bekijken."

Hotels en spiegels

"De inspiratie komt uit andere sectoren", gaat Baeten verder. "In hotels hangt al jaren de boodschap op de spiegel dat je handdoeken meer dan één keer kan gebruiken maar dat werkte blijkbaar niet echt. De echte verandering is er gekomen toen er stond: Wist u dat de meesten van onze klanten hun handdoek hergebruiken?" 

"Het idee van "ik doe het omdat iedereen het doet", als we dat kunnen doorbreken, pas dan kunnen we aan de gezondheid van de mensen beginnen te werken" besluit Baeten. 

 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!