In 26 gemeenten mogen boeren geen water meer oppompen

woensdag 10 juli 2019 - 13:59
Janna De Clerck
foto: Belga
De provincie Limburg breidt de maatregelen tegen de droogte uit. Landbouwers mogen vanaf 11 juli geen water meer oppompen uit 10 hoofdwaterlopen en hun zijbeken om hun velden of plantages te beregenen.

"Ondanks de voorspelde regen moeten we toch extra maatregelen nemen", zegt waarnemend gouverneur Michel Carlier. "Er worden her en der lage heel lage waterpeilen gemeten. En ook het grondwaterpeil is heel erg laag. We hadden vorige week al een captatieverbod afgekondigd in enkele gemeenten in Noord- en Zuid-Limburg. En dat breiden we nu uit."

Niet overal

In tegenstelling tot vorige zomer is het captatieverbod nu niet voor heel Limburg afgekondigd. "We hebben het ingedeeld volgens de stroomgebieden, en alleen op de plekken waar echt noodzakelijk is. In totaal gaat het om 26 gemeenten of delen van gemeenten."

Water nodig

Landbouwers mogen in die stroomgebieden wel nog water oppompen om hun dieren water te geven, maar niet langer om hun velden of plantages te besproeien. "Maar boeren hebben natuurlijk last van de droogte, ze hebben water nodig. En we zijn nu afspraken aan het maken met Aquafin zodat boeren - net als vorige zomer- water kunnen gaan tanken aan de waterzuiveringsstations. We hopen dat tegen maandag rond te hebben."

 

 

In de gearceerde gebieden op de kaart mag geen water meer opgepompt wordt

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!