PXL-studenten doen veldonderzoek in eigen achtertuin

maandag 3 juni 2019 - 12:19
Marc Lens
foto :pxl
De hogeschool PXL en Natuurpunt gaan nog nauwer samenwerken. Ze gaan een stuk grond achter de Tech-Campus samen beheren en de studenten groenmanagement zullen er veldonderzoek kunnen doen.

Hogeschool PXL en Natuurpunt werken al langer samen maar nu is die samenwerking ook vastgelegd in een huurovereenkomst. Natuurpunt zal voortaan voor het natuurbeheer zorgen van het stuk grond achter de Tech-campus.  Het sluit trouwens aan op het onlangs erkende natuurgebied de Sluisbemden.

Klimaatonderzoek

Het gaat om een echte win-win", zegt departementshoofd Marleen Schepers. "Onze studenten groenmanagement zullen er allerhande veldonderzoek kunnen uitvoeren.  Zo zullen de studenten de planten en dieren die er leven inventariseren en ook nagaan wat de relatie is met de klimaatomstandigheden. De studenten zullen ook grondonderzoek doen en het grondwaterpeil meten. Op die manier kunnen we de evolutie van het gebied gedurende 5 of 10 jaar in kaart brengen en nagaan of er invloed is van de klimaatverandering op de soorten die er voorkomen". 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!