Gent Jazz kan niet elke bezoeker die ticket had voor Sting terugbetalen

woensdag 13 november 2019 - 08:24
Op maandag 8 juli heeft Sting zijn optreden op Gent Jazz Festival moeten annuleren op doktersbevel. Dat gebeurde amper drie uur voor het optreden. Omdat de annulatie zo laat kwam, besliste de organisatie om de tickets terug te betalen. Maar dat is nog altijd niet gebeurd. Tot grote spijt van de organisatie.

Strijd met verzekering 

Meteen nadat Sting deze zomer zijn concert op Gent Jazz last minute annuleerde, heeft Gent Jazz zich geëngageerd om tickets terug te betalen aan al wie dat wil. Strikt juridisch gezien moet de organisatie dat niet doen. Een plotse ziekte is een geval van overmacht en dan is een festivalorganisator nooit verplicht om tickets terug te betalen. Maar omdat de afzegging hier zo laat gebeurde, besliste de organisatie om de terugbetaling wél mogelijk te maken. 

Want wie tickets voor die dag had gekocht, deed dat heel waarschijnlijk voor Sting. Bovendien had Gent Jazz een verzekering afgesloten die hen beschermt tegen een dergelijk voorval en bijhorend komstenverlies. 

Sinds de dag van de annulering heeft Gent Jazz naar eigen zeggen aan alle voorwaarden van de verzekeringspolis voldaan. De organisatie rekent er dan ook al van bij de start op dat de verzekeraar met geld over de brug zal komen om de schade te vergoeden. Maar dat gebeurt niet.

Organisator Bertrand Flamang is er niet over te spreken. "Vier maanden later moeten we vaststellen dat de verzekeringsmaatschappij het juridisch spel van vraag en antwoord speelt om enerzijds zo weinig mogelijk geld te moeten uitkeren, anderzijds de uitbetaling van de volledige schadeclaim zo lang mogelijk te kunnen uitstellen. Terwijl onze ticketkopers liever vandaag dan morgen hun centen terug willen zien."

Niet alle tickets kunnen worden terugbetaald 

De festivalorganisator zit op dit moment vast in een juridisch kluwen. Gent Jazz heeft niet de financiële ruimte om elke festivalganger uit eigen zak terug te betalen. De organisatie heeft daarvoor het geld van de verzekering nodig.

Onze visie om iedereen op hetzelfde ogenblik te kunnen uitbetalen, wordt onmogelijk gemaakt door de verzekeraar.

Bertrand Flamang, organisator

Toch heeft de organisator ook stappen gezet om terugbetaling mogelijk te maken. "Wij zijn de voorbije maanden niet bij de pakken zijn blijven zitten. We hebben van de tijd gebruik gemaakt om een systeem op punt te zetten dat ons – vandaag en in de toekomst – in staat stelt om onze bezoekers makkelijk vouchers toe te sturen. Want een deel van de ticketkopers van Sting koos ervoor om gecompenseerd te worden in festivalvouchers. Dat systeem is nu klaar. Recent kregen we als gevolg van onze blijvende inspanningen een eerste schijf uitbetaald. Met dat geld kunnen we mensen vergoeden die een gedeeltelijke terugbetaling vroegen en daarmee versturen we ook de vouchers." 

Grootste groep blijft in de kou staan

De eerste stappen richting een terugbetaling zijn gezet. Maar de grootste groep mensen is daarmee niet geholpen. De meerderheid gaf immers aan dat ze een volledige terugbetaling wil. En daarvoor is er geen geld. "Zodra er extra geld is, gaan we uiteraard beginnen met de mensen die een volledige terugbetaling vroegen te vergoeden. Totdat we uiteindelijk iedereen hebben kunnen geven waar hij recht op heeft." 

Sting komt in 2020

De organisatie is op dit moment volop bezig om de affiche voor Gent Jazz 2020 samen te stellen. Bertrand Flamang is heel blij dat hij de komst van Sting voor 2020 kan aankondigen. 

Als je ervoor gekozen hebt om je ticket van vorig jaar niet te laten terugbetalen of als je koos voor een gedeeltelijke terugbetaling, dan ben je volgens organisator Bertrand Flamang zeker dat je een kaart zal kunnen kopen. "Al deze mensen zullen al tijdens een eerste verkoopronde kaarten kunnen kopen." De organisatie werkt daarvoor met vouchers die je kan inzetten om tickets te kopen voor de dag waarop Sting op Gent Jazz speelt. Je zal hetzelfde aantal tickets kunnen kopen als vorig jaar, aan dezelfde prijs.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!