Gentse korpschef wil snelle aanpassing aanwervingssysteem politie

woensdag 11 september 2019 - 09:07
Els Van Heuverzwyn
Gentse politiemensen op een rij
Foto: Radio2
Er is geld en plaats voor 62 nieuwe mensen in het Gentse politiekorps. Het kan de grootste aanwerving worden, maar door het huidige aanwervingssysteem moeten jonge rekruten soms elders werken dan waar ze willen of waar ze nodig zijn. "Het is een ingewikkeld systeem", zegt de Gentse korpschef, "en het zou zo snel mogelijk moeten veranderen."

Zowel bij de politiezones als bij de federale politie is er te weinig personeel. In Gent hadden politiemensen in juni nog een stakingsaanzegging ingediend. Ze vinden dat de werkdruk te hoog is net omdat ze met zo weinig zijn. Ze kunnen ook hun vakantie niet opnemen zoals ze willen. Dat was de aanleiding voor het Gentse schepencollege om initiatief te nemen. Als de Gentse gemeenteraad volgt, zouden de 62 aanwervingen in Gent mogelijk zijn, en dat zou de grootste aanwervingsronde ooit zijn.

"Ingewikkeld systeem"

Korpschef Filip Rasschaert: "Het geld is er, en er zijn mensen die in het Gentse korps willen werken. Als we nu de goedkeuring van de Gentse gemeenteraad krijgen, kunnen er 62 politiemensen bijkomen. Maar of die écht naar Gent zullen komen, dat is de vraag. We doen al jaren inspanningen om jongeren warm te maken voor een politie-opleiding én om daarna naar het Gentse korps te komen. Maar door een ingewikkeld systeem gebeurt het heel dikwijls dat die mensen dan elders aan de slag moeten, omdat er ook dààr een personeelstekort is. Dat systeem zou moeten veranderen, maar nationaal voldoet het beleid niet om tot een goede aanwerving te komen. Het systeem zou wel degelijk herzien worden, maar intussen is het écht wel problematisch."

Ook de vakbonden zijn blij met de wil om 62 extra politiemensen aan te werven, maar zullen de ontwikkeling extra in het oog houden. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!