Provincie weigert nieuwbouw dierenasiel Ninove

donderdag 12 september 2019 - 07:39
Els Van Heuverzwyn
poesjes
Foto: Dierenasiel Ninove
De stad Ninove had voor een nieuw dierenasiel een vergunning gegeven, maar de provincie heeft de vergunning vernietigd, na klachten van twee omwonenden. Uitbaters en stad bekijken of ze in beroep gaan.

Het dierenasiel in Ninove wil een nieuwbouw zetten op de plaats van het huidig gebouw, en had daarvoor een vergunning gekregen van de stad Ninove. Maar het provinciebestuur heeft die vergunning nu vernietigd. Enkele buurtbewoners hadden klacht ingediend. 

Geen algemeen belang

Volgens de provincie zou een nieuw dierenasiel niet van algemeen belang zijn. Schepen van dierenwelzijn Katie Coppens is het daar niet mee eens: "De provincie vernietigde de vergunning omdat het asiel niet van algemeen belang zou zijn. Maar wij hadden een vergunning gegeven net omdat we vinden dat het dierenasiel wél van algemeen belang is. Het vangt naast honden en katten ook soms andere dieren op. Er komen ook dieren in terecht uit buurgemeenten. Als we geen dierenasiel meer zouden hebben, zouden er meer dieren op straat lopen. Een asiel is dus broodnodig."

Zonevreemd

"Het is ook zo dat het huidige asiel in agrarisch gebied ligt en zonevreemd is. Een vergunning geven voor een nieuwbouw op die plaats kan juridisch dan ook niet. Een vergunning voor renovatie of uitbreiding zou eventueel wel kunnen. Mochten we beroep aantekenen, en verliezen, dan zouden we toch voor een grondige renovatie en eventueel een uitbreiding moeten gaan. Want zoals de dieren er nu zitten in kooien van betonplaten, dat kan zo niet verder."

Nieuwbouw beter voor buren

Volgens de uitbaters van het dierenasiel zou de nieuwbouw ook beter zijn voor de buren. Het gebouw zou beter geïsoleerd zijn en de honden zouden ook 's nachts in het gebouw kunnen blijven, zodat er minder geluidsoverlast zou zijn. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!