De Warmste Week levert 11.776 uur vrijwilligerswerk op!

dinsdag 24 december 2019 - 15:52
De Warmste Week 2019 zit erop! Nooit heeft Vlaanderen zich zó geëngageerd en betrokken getoond voor de grootste solidariteitsbeweging in Vlaanderen. In totaal werden er 13.582 acties georganiseerd voor 2088 goede doelen - dat zijn gemiddeld 45 acties per Vlaamse gemeente. Al deze initiatieven samen brachten in totaal 17.518.153 euro op voor de 2088 goede doelen van De Warmste Week.

11.776 uur vrijwilligerswerk

Je kon dit jaar niet alleen geld, maar ook je tijd schenken aan een goed doel van De Warmste Week. In december hebben 261 vzw’s vrijwilligersprojecten opgezet in het kader van De Warmste Week. Daarbij hebben 2617 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken in de dagelijkse werking van een goed doel. In december was dat goed voor 130 vrijwilligers per dag die zo hebben bijgedragen aan het zinvol werk van deze organisaties. In totaal zorgde De Warmste Week voor 11.776 uur vrijwilligerswerk bij deze vzw’s.

Bewegen voor het goede doel

De Warmste Week zet mensen in beweging voor het goede doel dat zij belangrijk vinden – ook letterlijk. Voor de vijfde keer bracht de Warmathon duizenden mensen op de been om hun solidariteit sportief te vieren. In Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Beringen was er een recordopkomst van 52 907 mensen die rondjes liepen voor hun goede doel. Daarmee is de Warmathon het grootste, meest solidaire loopevenement van het jaar. In totaal werd er via de Warmathon 717 274 euro bij elkaar gelopen, verdeeld over alle verschillende goede doelen van De Warmste Week.

De Warmste Week leeft een heel jaar door in onze samenleving

De komende weken betaalt de Koning Boudewijnstichting al het ingezamelde geld uit aan de verschillende goede doelen. Met deze fondsen kunnen de verschillende vzw's hun belangrijk werk voortzetten en werkt De Warmste Week een heel jaar door in de samenleving.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!