Renovatiewerken Busplein Zelzate zorgen voor verrassingen: “misschien vinden we hier wel mammoettanden”

dinsdag 14 januari 2020 - 12:29
Anke Van Meer
Werken Zelzate
Foto: FotoTim.be
Het oude Busplein in Zelzate wordt op dit moment gerenoveerd en dat zorgt misschien voor leuke archeologische ontdekkingen. Het zand dat onder de straatverharding ligt is namelijk eeuwenoud en bevat mogelijks mammoettanden en andere dierlijke restanten.

Meer dan vijftig jaar geleden lag er op de plaats van het oude Busplein in Zelzate een kanaal. Dat kanaal werd rond 1964 gevuld met zand dat uitgegraven werd toen het kanaal Gent-Terneuzen aangelegd werd. In dat zand werden toen al mammoetrestanten en vuurstenen gevonden en het is niet onmogelijk dat er ook nu weer wat dingen boven water komen.

Zee van Zelzate

Vroeger kwam de zee tot in Zelzate”, vertelt Vivien De Baets van de heemkundige kring. “Alle restanten die te maken hebben met de zee kunnen op die plaats dus gevonden worden. Ik heb het dan over haaientanden, mammoetbeenderen, schouderbladen,… Eigenlijk alle resten van zoogdieren die honderdduizend jaar geleden leefden. Zowel de restanten van zeedieren als de restanten van landdieren die er verdronken zijn.”

Heemkundig museum

“Er is 55 jaar geleden een enorm groot volume aan zand weggegraven”, gaat Vivien De Baets verder. “We hebben toen natuurlijk niet alles kunnen doorzoeken. Wijlen Michel Gilleman vond toen heel wat dingen zoals mammoettanden en vuurstenen. Ik weet niet zeker of ze nu echt nieuwe dingen zullen vinden, maar er zal sowieso wel weer wat boven water komen.”

De vondsten die Michel Gilleman 55 jaar geleden deed zijn intussen ondergebracht in het heemkundig museum van de gemeente.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!