Ombudsdienst bouwsector: Infobrochure voor (ver)bouwers is er, meldpunt tegen de zomer

dinsdag 3 maart 2020 - 07:22
De Inspecteur pleit voor een ombudsdienst voor de bouwsector. Hij doet dat omdat hij te veel schrijnende verhalen hoort die maar niet opgelost geraken. Federaal minister van consumentenzaken Nathalie Muylle neemt de vraag serieus. Ze werkt samen met alle partners uit de sector aan drie punten die de (ver)bouwende consument beter beschermen: een infobrochure, één aanspreekpunt waar je met klachten terecht kan en een voorstel voor richtlijnen omtrent voorschotten en waarborg.

"Ik zat de voorbije maanden verschillende keren rond de tafel met architecten en aannemers, mensen uit de verzekeringssector en consumentenorganisaties. Het waren constructieve gesprekken. Iedereen was enthousiast om dingen in beweging te zetten. Met de informatiebrochure die we vandaag lanceren hebben we een eerste stap gezet", zegt Nathalie Muylle.

Uitgebreide infobrochure

De informatiebrochure met heldere uitleg en essentiële info voor bouwers en verbouwers was voor alle betrokkenen een belangrijke eerste stap. Nathalie Muylle: "We merken dat er een gebrek is aan goeie en eenduidige informatie als je wil bouwen of verbouwen. Daarom vind je in onze infobrochure 10 gouden regels, wij noemen ze de 10 geboden voor de kandidaat-bouwer. je krijgt antwoorden op vragen zoals: wat doet een architect, wat mag er op een offerte staan, welke info moet wel of niet op een factuur staan, welke verzekering heb ik nodig. Telkens kan je ook nuttige links vinden zodat je alle antwoorden op je vragen binnen handbereik hebt."

Download hier de brochure 'De 10 geboden voor de kandidaat-bouwer'

Er is veel enthousiasme vanuit de sector om dingen te veranderen.

Nathalie Muylle

Eén centraal meldpunt

De minister wil ook werk maken van één centraal meldpunt waar consumenten met hun vragen terecht kunnen. "Er is op dit moment geen enkele instantie waar je met alle bouwvragen terecht kan. Er is wel een consumentenombudsdienst en een geschillencommissie bouw maar daar kan je niet altijd met je vragen of klachten terecht."

Iedereen voelt dat er één aanspreekpunt moet zijn. We hebben dan ook de afspraak gemaakt dat we samen gaan kijken hoe we dat meldpunt moeten uitwerken. De komende weken zitten we daar nog voor samen en de minister maakt zich sterk dat het aanspreekpunt er komt tegen de zomer, wat de ontwikkelingen op politiek vlak ook mogen zijn. 

Het maakt niet uit wie er in de toekomst op de stoel van de minister zal zitten. Dat meldpunt moet er komen.

Nathalie Muylle

Richtlijnen over voorschot en waarborg

De meest voorkomende bouwklachten gaan over geschillen over een voorschot en waarborg. Consumenten weten vaak niet hoe je dat bedrag berekent en welke percentages realistisch zijn. Het gevolg is dat veel mensen een te groot voorschot betalen. Als er dan tijdens de werken iets mis loopt, ontstaan er soms een discussie waar niemand nog uit geraakt. De minister wil nu dat er richtlijnen komen voor alle partijen binnen de sector. Op die manier heb je als consument een houvast. Het wordt voor aannemers en architecten ook gemakkelijker om duidelijke afspraken te maken. Ook deze richtlijnen zouden tegen de zomer klaar moeten zijn.

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!