Minister Muylle werkt aan ombudsdienst voor bouwsector: "Er komt één meldpunt waar je met klachten terecht kan"

vrijdag 10 januari 2020 - 10:22
De Inspecteur pleit voor een ombudsdienst voor de bouwsector. Hij doet dat omdat hij te veel schrijnende verhalen hoort die maar niet opgelost geraken. Federaal minister van consumentenzaken Nathalie Muylle neemt de vraag serieus. Ze maakt samen met alle partners uit de sector werk van één centraal meldpunt.

Enthousiasme vanuit de sector 

Minister van consumentenzaken Nathalie Muylle engageert zich om consumenten beter te beschermen als ze bouwen of verbouwen. Ze doet dat samen met alle partners uit de sector. "Ik zit rond de tafel met architecten en aannemers, mensen uit de verzekeringssector en consumentenorganisaties. Het zijn constructieve gesprekken. Iedereen is enthousiast om dingen in beweging te zetten." 

Heel concreet zijn er nu drie punten die uitgewerkt worden: een infobrochure voor de consument, één aanspreekpunt waar je met klachten terecht kan en een voorstel voor richtlijnen omtrent voorschotten en waarborg.

Een uitgebreide infobrochure bij start van Batibouw

De informatiebrochure met heldere uitleg voor bouwers en verbouwers staat op dit moment het hoogst op de agenda. "We merken dat er een gebrek is aan goeie en eenduidige informatie als je wil bouwen of verbouwen. Daarom moet er een infobrochure komen. Je zal er antwoorden vinden op uiteenlopende vragen. Bijvoorbeeld wat doet een architect, wat mag er op een offerte staan, welke info moet wel of niet op een factuur staan, welke verzekering heb ik nodig, ..." De deadline voor de brochure is krap. "Eind februari begint Batibouw. Dan moet de brochure klaar zijn." 

Er is veel enthousiasme vanuit de sector om dingen te veranderen.

Nathalie Muylle

Eén centraal meldpunt

De minister wil ook werk maken van één centraal meldpunt waar consumenten met hun vragen terecht kunnen. "Er is op dit moment geen enkele instantie waar je met alle bouwvragen terecht kan. Er is wel een consumentenombudsdienst en een geschillencommissie bouw maar daar kan je niet altijd met je vragen of klachten terecht.

Iedereen voelt dat er één aanspreekpunt moet zijn. We hebben dan ook de afspraak gemaakt dat we samen gaan kijken hoe we dat meldpunt moeten uitwerken. Begin maart staat er opnieuw een vergadering gepland met de verschillende partners om te kijken hoe ver we staan." De minister maakt zich sterk dat het aanspreekpunt er komt, wat de ontwikkelingen op politiek vlak ook mogen zijn. 

Het maakt niet uit wie er in de toekomst op de stoel van de minister zal zitten. Dat meldpunt moet er komen.

Nathalie Muylle

Richtlijnen over voorschot en waarborg

De meest voorkomende klachten gaan over geschillen over een voorschot en waarborg. Consumenten weten vaak niet hoe je dat bedrag berekent en welke percentages realistisch zijn. Het gevolg is dat veel mensen een te groot voorschot betalen. Als er dan tijdens de werken iets mis loopt, ontstaan er soms een discussie waar niemand nog uit geraakt. De minister wil nu dat er richtlijnen komen voor alle partijen binnen de sector. Op die manier heb je als consument een houvast. Het wordt voor aannemers en architecten ook gemakkelijker om duidelijke afspraken te maken. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!