Naar het vredegerecht: makkelijker dan gedacht

maandag 7 januari 2019 - 08:05
Heb jij problemen met je huurder of verhuurder? Dan is naar de vrederechter stappen in de meeste gevallen de enige oplossing. Dat klinkt als een hele grote stap, maar is dat wel zo? En hoeveel kost zoiets?

Hoewel het heel ingewikkeld klinkt, is naar de vrederechter stappen helemaal niet zo moeilijk of duur. Er zijn ook verschillende procedures mogelijk met elk hun eigen werkwijze en prijs. 

Probeer eerst een minnelijke schikking

Onze radiorechter Jan Nolf raadt eerst en vooral aan om een minnelijke schikking aan te vragen bij het vredegerecht, dit is geen gerechtelijke procedure

Je stapt zelf naar de griffie van het vredegerecht en je vraagt de oproeping van je huurder of verhuurder. Dit kan per brief maar je doet het best mondeling. Er is geen advocaat nodig en je hebt geen kosten op de griffie. 

Komt er een akkoord uit voort, dan wordt er een document opgesteld. De enige kost bij zo'n minnelijke schikking is €1.5 om een kopie van dat akkoord te verkrijgen. 

Wat als het akkoord niet nageleefd wordt?

In zo'n akkoord kan van alles afgesproken staan: de huurder vertrekt vrijwillig, de huurder vertrekt tegen betaling, de huurder herstelt vrijwillig de woonst, ... .

Komt een partij het akkoord niet na? Dan is het voordeel dat er geen procedure opgestart moet worden. Je gaat met de kopie van het akkoord naar de gerechtsdeurwaarder. Hij/zij doet dan het werk: bijvoorbeeld schade invorderen of de huurders uitzetten.

De kosten van de deurwaarder moet je zelf voorschieten maar die worden achteraf ten laste gelegd van de huurder of verrekend met de huurwaarborg

Uit mijn ervaring komt er minstens 1 op de 3 keer een akkoord uit, dat is een voordeel want het is kosteloos

Jan Nolf, ere-vrederechter & Radiorechter

4 mogelijke procedures

  • Gewone procedure met verzoekschrift

Dit is de meest gebruikte procedure. De huurder of verhuurder met een klacht kiest voor een verzoekschrift: een document dat je laat opstellen op de griffie waar je aandacht vraagt voor een bepaald probleem. De oproepingstermijn is ongeveer 8 dagen. 

Kostprijs: €40

  • Gewone procedure met dagvaarding

Je stapt naar een gerechtsdeurwaarder die een dagvaarding opstelt. De oproepingstermijn is ongeveer 8 dagen. 

Kostprijs: Ongeveer €250 voor de gerechtsdeurwaarder + €40 voor het verzoekschrift (+/- €300). Opgelet: de kosten van de deurwaarder krijg je niet terug, zelfs al krijgt de tegenpartij ongelijk!

  • Procedure met verkorte dagvaarding

Je stapt naar een gerechtsdeurwaarder die een dagvaarding opstelt. Maar de oproepingstermijn is veel korter. Bij deze procedure is een advocaat verplicht

Kostprijs: €31 voor verzoekschrift van verkorting, €40 voor het verzoekschrift en ongeveer €250 voor de gerechtsdeurwaarder (+/- €321).

  • De vrijwillige verschijning

Beide partijen willen het probleem samen aanpakken en stappen samen naar de vrederechter. Ze dienen gezamenlijk een verzoekschrift in en de vrederechter beslist wie gelijk heeft.

Kostprijs: €40 - een toptip van de radiorechter

De vrederechter ter plaatse

Probeer altijd de vrederechter te overtuigen om de situatie met eigen ogen te bekijken. In de meeste gevallen maakt die daar heel snel tijd voor. De enige kost is de verplaatsingskost voor de vrederechter en de griffier (+/- €50). 

Nieuw woninghuurdecreet: het kortgeding

In haar nieuwe woninghuurdecreet stelt Minister Homans de kortgedingprocedure voor: een makkelijkere manier voor de verhuurder om naar de vrederechter te stappen. 

Wat houdt dit in?

De kortgedingprocedure is niet nieuw. Die bestond al langer, alleen zat die onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Die bevoegdheid is bij de vrederechter gelegd, enkel en alleen voor huurzaken. 

Er is geen definitieve uitspraak, niet over wanbetaling of over uitzetting. Het enige wat hij kan doen is:

  • Een onderzoeksmaatregel bevelen
  • Vaststellingen organiseren
  • Een verbod opleggen voor verhuurder of huurder met een eventuele dwangsom-straf

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!