7 valkuilen als je verandert van leverancier: zo laat je je niet vangen

dinsdag 9 maart 2021 - 11:59
Van energieleverancier veranderen is vaak een goede zaak. Je kunt er in heel veel gevallen flink wat geld mee besparen. Maar je moet ook aandachtig zijn als je overstapt. De Inspecteur bespreekt met ombudsman Energie Eric Houtman zeven valkuilen. Hou ze in je achterhoofd wanneer je verandert en doe er je voordeel mee!

1. Vaste vergoeding

Sommige leveranciers rekenen een zogenoemde vaste vergoeding aan. Zo'n vaste vergoeding wordt aangerekend per begonnen contractjaar. Dat betekent dus dat je die vergoeding ook volledig betaalt als je minder dan een jaar klant blijft. Er worden bedragen aangerekend tot 90 euro per contract, zowel voor elektriciteit als voor aardgas. 

De ombudsman voor Energie is er niet over te spreken: "Het is niks minder dan een verkapte verbrekingsvergoeding." Klassieke verbrekingsvergoedingen werden vroeger aangerekend bij klanten die voor het einde van hun contract opstapten. Maar ze zijn intussen verboden omdat een overstap naar een andere leverancier kosteloos moet zijn. 

Sommige leveranciers vullen dat gat nu creatief op door een vaste vergoeding aan te rekenen. "Daar zijn destijds afspraken over gemaakt. De vaste vergoeding mocht enkel aangerekend worden bij contracten van bepaalde duur van meer dan 1 jaar. Maar leveranciers doen het nu ook bij contracten van 1 jaar én op contracten van onbepaalde duur."

2. Kortingen

Veel leveranciers lokken klanten met mooie kortingen. Een goede zaak als je die kan opstrijken, maar de ombudsman wijst op een aantal addertjes onder het gras. 

  • Vaak worden kortingen berekend op een deel van de energiefactuur. "Als een leverancier een korting van 30% belooft op de energieprijs, dan betekent het dat je die 30% korting enkel krijgt op de energiecomponent van je factuur. Op de bedragen voor taksen en heffingen wordt er geen korting toegekend."
  • Het kan ook zijn dat je een verbruikskorting krijgt. "Dat betekent dan dat je een bepaald deel van je verbruik, x-aantal kWh, gratis krijgt. Dat kan interessant zijn, maar kijk eerst goed hoeveel kWh je precies gratis krijgt."
  • Er zijn vaak voorwaarden verbonden aan kortingen. "Je krijgt ze soms pas als je één jaar klant bent. Maar het kan zijn dat de korting uiteindelijk pas na anderhalf jaar op je factuur staat. Je moet met andere woorden langer klant blijven om de korting te krijgen."

De ombudsman maakt dat laatste duidelijk aan de hand van een voorbeeld. "Stel: je verandert van leverancier op 1 januari 2021. Dan krijg je de beloofde korting in theorie vanaf 1 januari 2022, maar ze wordt pas verrekend op je eindafrekening. Wanneer je nieuwe leverancier de eerste keer de meterstand opneemt in het najaar van 2021, wordt de korting dus nog niet verrekend. Je bent immers nog geen jaar klant. Dat gebeurt pas bij de vólgende meteropname in het najaar van 2022, meer dan anderhalf jaar later." 

Een korting krijg je soms pas als je één jaar klant bent. Maar het kan zijn dat de korting uiteindelijk pas na anderhalf jaar op je factuur staat

Eric Houtman, ombudsman Energie

3. De voorschotfacturen en de eindafrekening

De Inspecteur krijgt wel wat klachten over voorschotfacturen en eindafrekeningen. Die vallen soms hoger uit dan verwacht, en dat zorgt voor ergernis. 

De laatste maanden is er ook veel te doen over te hoge voorschotfacturen. Energieleveranciers dekken zichzelf in tegen de hoge energieprijzen door de voorschotfacturen op te trekken. Dat mag maar weet dat je daar als klant ook iets in te zeggen hebt. Als het bedrag dat de leverancier voorstelt dubbel of zelfs drie maal zo hoog ligt dan wat je nu betaalt, vraag je je leverancier beter om verduidelijking. 

Een stijging van het voorschotbedrag heb je volledig zelf in de hand. Het is jouw verantwoordelijkheid: jij beheert je maandelijkse budget en bepaalt wat je aan energie kan besteden. Het kan bij een variabel contract zeker interessant zijn om het voorschotbedrag aan te passen. Denk daar zeker over na als je een voorstel krijgt van je leverancier, want het kan een pijnlijke eindfactuur voorkomen. 

Sowieso is de voorschotfactuur een evenwichtsoefening. De consument wil niet te veel betalen maar de leverancier wil ook niet te weinig aanrekenen

Eric Houtman, Ombudsman Energie

Om teleurstellingen te vermijden geeft Houtman een concrete tip: "Laat je niet verleiden door een lage voorschotfactuur, maar kijk bij een voorstel altijd naar de prijs voor een volledig jaar." Als je niet tevreden bent over het bedrag van je voorschotfactuur, kun je stappen ondernemen om het bedrag aan te passen. 

Ook de eindafrekening valt soms hoger uit dan gedacht. Dat heeft volgens Houtman dan weer te maken met het moment waarop mensen overstappen. "Als er enkel winterverbruik in je factuur zit,  zal je bij de eindafrekening moeten bijbetalen omdat je maandelijkse voorschotten zijn berekend op jaarbasis. Met enkel ‘winterverbruik’ moet je dus soms bijbetalen, maar laat dat geen reden zijn om niet over te stappen. Bij je nieuwe leverancier zal je dan weer profiteren omdat je minder betaalt tijdens de zomerperiode."

4. Stilzwijgende verlenging of vernieuwing?  

Veel mensen blijven zitten bij hun leverancier wanneer hun contract afloopt. Nochtans is dat hét moment om na te kijken wat je moet doen

Veel consumenten gaan ervan uit dat hun contract stilzwijgend wordt verlengd en dat de voorwaarden dezelfde blijven. Maar dat is niet altijd zo: het gaat vaak om een contractvernieuwing, en dan mag de leverancier de voorwaarden aanpassen. 

"Als er een contractvernieuwing is, moet de leverancier je daar minstens twee maanden voor het einde van het contract over inlichten. Hij moet zelfs je toestemming vragen om het contract te vernieuwen."

5. Wat met sociaal tarief? 

Heb je recht op het sociaal tarief? "Blijf dan waar je bent en verander niet van leverancier", adviseert Houtman. "Het sociaal tarief is bij elke leverancier hetzelfde en overstappen kan alleen maar extra rompslomp met zich meebrengen."

Je krijgt immers al de laagste prijs op de energiemarkt. "Het heeft dus geen zin om de V-test te doen of in te tekenen op een groepsaankoop. In tegendeel zelfs! Als je verandert, weet de nieuwe leverancier soms niet dat je recht hebt op sociaal tarief. Dan stuurt hij je misschien te hoge voorschotfacturen, die je nadien moet laten aanpassen", aldus Houtman. 

Hier lees je meer over het sociaal tarief. 

Heb je aanvullende diensten zoals een onderhoudscontract voor je ketel of je zonnepanelen? Dan zijn die zeker een belangrijk aandachtspunt als je van leverancier verandert

Eric Houtman, ombudsman Energie

6. Wat met aanvullende diensten zoals slimme thermostaat en onderhoud? 

De Inspecteur krijgt ook opmerkingen over de aanvullende diensten die sommige leveranciers aanbieden. Denk maar aan een onderhoudscontract voor je verwarmingsketel of een slimme thermostaat.

"Je moet zo'n aanvullende dienst apart opzeggen", zegt Houtman. "De leverancier moet je bij de start van het contract inlichten dat je bij het opzeggen van het energiecontract ook een opzeg kan doen voor de bijkomende andere diensten. Hij moet je ook duidelijk uitleggen wat de voorwaarden zijn als je opzegt. Een slimme thermostaat moet je bijvoorbeeld nog verder afbetalen volgens een vastgelegd betalingsplan wanneer je vroeger vertrekt.

Maar er zit een hiaat in de regelgeving: "Als je van leverancier verandert, is de leverancier niet verplicht om je erop te wijzen dat je nog een contract hebt lopen voor aanvullende diensten. Sommige mensen zeggen dus wel hun energiecontract op maar vergeten om de andere diensten op te zeggen waardoor ze daar wel voor blijven betalen", zegt Houtman.

De ombudsman pleit ervoor dat leveranciers de informatie over de stopzetting van die contracten ook meegeven wanneer je overstapt. Zo krijg je meteen zicht op de andere lopende onderhoudscontracten.

7. Let op met deur-aan-deurverkoop en telefoonverkoop 

De ombudsman is geen fan van deur-aan-deurverkoop of telefoonverkoop. "Het is een agressieve manier om energiecontracten te slijten, maar het is vooralsnog niet verboden." 

Houtman benadrukt dat je altijd een herroepingsrecht hebt van twee weken vanaf het moment dat je bericht krijgt dat je aangesloten bent bij de nieuwe leverancier. "Stel dat je ingaat op een nieuw voorstel en je krijgt de bevestiging van de nieuwe leverancier dat je klant bent. Vanaf dat moment heb je dus nog twee weken de kans om dat contract op te zeggen."

Als je opzegt, doe dat dan schriftelijk en vermeld heel duidelijk dat je afziet van het akkoord. Je vindt hier nog meer informatie over deur-aan-deurverkoop. 

Aanbevelen via mailSturen via mail

het gezegd heeft!